Služby

Jaké služby poskytuji?

 • Tvorba webových prezentací a jejich údržba
 • Fotografování, především pro potřeby webových stránek
 • Konzultace zavádění digitálních technologií a podpora jejich zavádění – např. bezpapírová kancelář, digitální kalendář, efektivní používání mobilních zařízení

Pro koho vytvářím webové stránky?

Služby poskytuji pro OSVČ, malé firmy, spolky, neziskové organizace i soukromé osoby, kteří potřebují pro své aktivity webové stránky a zároveň

 • se jim nemohou nebo nechtějí věnovat sami nebo
 • potřebují do začátku nastavit systém, který budou sami plnit obsahem.

Jaké technologie používám?

Webové stránky tvořím pomocí open source systému WordPress a jeho rozšíření. Zásadní výhodou takových otevřených systémů je, že:

 • vlastník není závislý na dodavateli a může tak v případě potíží přejít s celým webem k jinému správci nebo tvůrci,
 • systém se neustále vyvíjí a technologicky nezastarává – to je klíčové pro bezpečnost a použitelnost,
 • velké množství (konkurečních) rozšíření (pluginů) umožňuje snadno a rychle poskládat web nebo ho doplnit o nové funkce.

Jak postupuji během naší spolupráce?

Ze zkušenosti vycházím z toho, že klient upřesňuje svoji představu postupně – na základě toho, co vidí. Proto dávám přednost postupu krok za krokem – vytvořit základní web a postupně k němu přidávat další prvky. 

Průběh jednoho projektu:

 1. Analýza potřeb – co potřebujete a jaká máte očekávání
 2. Koncepce (strategie) webu – stanovíme, co je cílem webu a jak se tam dostat
 3. Realizace na zkušebním serveru
 4. Odsouhlasení klientem
 5. Zveřejnění webových stránek a jejich předání klientovi

Demo stránky

Demo ukázky, jak vypadají typizované webové prezentace…

Co je už hotové?

Ukázky zhotovených prezentací najdete na https://alenabartesova.cz/reference/.