Pathway to Heart

Webová prezentace spolku pro podporu vzdělání na Bali, který můžete podpořit i svojí dovolenou tamtéž – informace, novinky, videa.

Vzhled

Písmo

Základní písmo webu je Open Sans o velikosti 18 px.

Nadpisy používají výraznější Fondamento jako připomínku zdobného balijského písma.

Barvy

Tlačítka

Desktop

Homepage

Úvodní stránka s logem a fotkou. Rozvržení stránky je užší pro lepší čitelnost a odkazy na nejnovější příspěvky jsou umístěny v pravém sloupci.

Patička

Modrá patička s barevným přechodem (gradientem) jako moře. Vpravo dole je tlačítko pro rychlý přesun nahoru.

Obsah

Při pohybu dolů se hlavička s navigací zjednoduší (sticky navigation) a je stále dostupná. Nadpisy jsou graficky zvýrazněné žlutou linkou.

Novinky

Blog slouží ke zveřejnění novinek, každá s výrazným žlutým tlačítkem.

NOvinka

Příspěvek obsahuje video uložené na YouTube.

Kontakt

Kontaktní stránka obsahuje důležité odkazy vč. sociálních sítí.

Mobil

Homepage

Patička

Menu

Obsah

NOvinky

Novinka