Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel:Alena Bartešová, e-mail: alena@bartesova.cz.

Provozuju webové stránky https://alenabartesova.cz.

Pro poskytování služeb a provoz webových stránek zpracovávám některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

1. Zpracování osobních údajů

1.1 Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte moje služby, budu pracovat s vašimi kontaktními údaji, které mi sdělíte, hlavně prostřednictvím kontaktního formuláře. Jsou to: jméno a email.

Z jakého důvodu?

Kontaktuju vás přes ně pro další domluvu ohledně služeb.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budu zpracovávat nejdéle rok od naší poslední komunikace.

1.2 Zpracování osobních údajů v případě navázání spolupráce

Pokud navážeme spolupráci, budu pracovat s údaji, které mi vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, IČO.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujue zpracovat, abych splnila naši smlouvu – dodala vám své služby.

Osobní údaje budu dále zpracovávat pro splnění povinností, které plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění mé právní povinnosti.

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění mé služby a poté rok od posledního poskytnutí takové služby.

1.3 Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

2. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u mně.

Osobní údaje zpracovávám pouze na území Evropské unie.

3. Co byste dál měli vědět

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte mě na e-mailové adrese alena@bartesova.cz.

4. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na mě a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 11.9.2023.